Geometrický plán

Geometrický plán je výsledek zeměměřické činnosti, který se využívá pro účely katastru nemovitostí. Geometrický plán je nedílou součástí nebo přílohou právních listin (návrh na zápis nemovitosti do katastru nemovitostí, smlouva nebo dohoda o prodeji nebo převodu, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, rozhodnutí soudu), pomocí které má být proveden zápis do katastru nemovitostí, pokud je nutné předmět zápisu zobrazi do katastrální mapy.

Čeká vás koloudace stavby?

Jako přílohu ke koloudačnímu řízení a následnému zápisu budovy do katastru nemovitostí potřebujete geometrický plán na vyznačení budovy respektive na změnu vnějšího obvodu budovy (v případě přístavby).

Chtěli byste prodat část pozemku?

Pokud chcete prodat část pozemku, potřebujete nejdříve od územně příslušného stavebního úřadu souhlas s dělením pozemku (územní rozhodnutí). Pak už stačí zavolat nás. My v terénu označíme novou hranici. Zaměříme ji a následně vyhotovíme geometrický plán na rozdělení pozemku.

Potřebujete hypotéku na financování stavby?

Pokud potřebujete hypotéku na financování stavby, uvolní banka finační prostředky po zápisu zástavního práva na rozestavěnou budovu. Pro tento účel potřebujete geometrický plán na vyznačení rozestavěné budovy

Zdědili jste pozemek a chcete znát jeho hranice?

V tomto případě si u nás objednejte vytyčení hranice pozemku. Cena a termín vytyčení závisí na mapových podkladech v dané lokalitě.

Katastr nemovitostí

V oblasti katastru nemovitostí vyhotovujeme všechny druhy geometrických plánů pro potřeby občanů, firem a organizací. Geometrický plán slouží jako příloha pro zápis nemovitosti do katastru nemovitostí. Geometické plány jsou ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzeny katastrálním úřadem.

Vyhotovujeme následující typy geometrických plánů:
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy (rodinný dům, garáž, jiná stavba)
 • Geometrický plán pro vyznačení přístavby budovy (změna vnějšího obvodu budovy)
 • Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy (pro účely hypotéky)
 • Geometrický plán pro vyznačení vodního díla
 • Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • Geometrický plán pro změnu hranice pozemku
 • Geometrický plán pro doplnění pozemku doposud vedeného zjednodušeným způsobem do Katastru nemovitostí
 • Geometrický plán pro opravu chybného zobrazení v katastrální mapě
 • Geometrický plán pro zpřesnění hranice pozemku (podrobněji viz článek na webu ČUZK)
Provádíme také všechny ostatní práce v katastru nemovitostí:
 • vytyčování hranic pozemků v terénu
 • kontrola hranic pozemků v terénu
 • soutisk aktuálního průběhu hranic s katastrální mapou
Dále zajišťujeme:
 • vklad nemovitosti (zápis stavby) do Katastru nemovitostí
 • znalecké posudky na ocenění pozemku
 • poradenskou činnost v oblasti katastru nemovitostí