Mapové podklady

Vyhotovujeme mapy (tématické mapy, zaměření skutečného stavu) a mapové podklady (podklady pro projektovou činnost).

Mapové podklady pro projekt
 • Mapové podklady pro projekt (polohopis a výškopis)
 • Mapové podklady pro projektování inženýrských sítí
 • Mapové podklady pro projektování jednoduchých staveb
Tématické mapy a technické mapy
 • Technická mapa města a obce
 • Základní mapa závodu (technická mapa závodu)
 • Technické mapy průmyslových areálů
 • Tématické mapy jako podklad pro další různé projekty

Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie se zabývá přesnými pracemi ve výstavbě a všude tam, kde je potřeba měření s vysokou přesností.

V oblasti inženýrské a stavební geodézie zajišťujeme:
 • stabilizace a zaměření bodů základní vytyčovací síťě stavby
 • vytyčování staveb
 • vytyčení terénních úprav
 • zaměření podélných a příčných profilů
 • vyhledávání stávajících inženýrských sítí
 • zaměřování inženýrských sítí (plynovod, kanalizace, elektřina, vodovod... dle směrnic příslušných správců)
 • zaměřování a výpočet kubatur
 • kontrolní měření stavebních objektů
 • sledování deformací stavebních objektů
 • vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
 • zaměřování stavebních objektů, stavební plány budovy
 • zaměření fasád
 • zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábové dráhy